khóa học đào tạo giám đốc điều hành

 

Giám đốc điều hành (CEO) là một vị trí rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Là người sẽ lãnh đạo toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế, đòi hỏi người giữ vị trí giám đốc điều hành phải có những kiến thức và kỹ năng cốt yếu để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay.
Hiểu được nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo Esun liên tục mở các khóa học đào tạo giám đốc điều hành nhằm đào tạo đội ngũ giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Khóa học được mở ra giúp các học viên có cơ hội đưa ra các chiến lược kinh doanh, quản lý hệ thống cho doanh nghiệp của mình dưới sự hỗ trợ và tư vấn của các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp. Học viên sẽ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng trong quản lý chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản lý nhân sự, tài chính.


PHƯƠNG PHÁP
ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CỦA ESUN
Với mục tiêu cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo Esun sử dụng phương pháp học qua trải nghiệm, tại các buổi học học viên sẽ nêu ra các vấn đề của doanh nghiệp mình. Các giảng viên tư vấn cho các học viên cách giải quyết các vấn đề đó. Bên cạnh đó cũng sẽ có các buổi thảo luận giữa các học viên nhằm giúp các học viên trao đổi cách giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
1.Tổng quan về CEO
– Vai trò của CEO trong tương lai
– Những tố chất cần có của một CEO
2.Tầm nhìn chiến lược và hoạch định chiến thuật của CEO
– Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu cho doanh nghiệp
– Những vấn đề chung hiện nay của các doanh nghiệp, giải pháp giải quyết vấn đề
– Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp
– Hoạch định và thực thi chiến thuật
3.Tập trung và khai thác hiệu quả sức mạnh nguồn nhân lực
– Sức mạnh của nguồn nhân lực và kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực
– Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực
– Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài
4.Marketing, PR, quản trị thương hiệu
– Quản trị thương hiệu
– Marketing và công tác phát triển thương hiệu
– Quản trị mối quan hệ khách hàng
– Thương mại điện tử
– Công cụ e-Marketing và e-PR
5.Tài chính và đầu tư cho CEO
– Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
– Tài chính công ty
– Quản lý vốn lưu động
– Đo lường rủi ro và điều chỉnh rủi ro trong đầu tư
– Chứng khoán và đầu tư chứng khoán
6.Pháp luật kinh doanh
– Luật dân sự và luật doanh nghiệp
– Luật thương mại
– Luật lao động
7.Các kỹ năng cần thiết của CEO
– Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
– Kỹ năng làm chủ các biến đổi
– Kỹ năng tư duy sáng tạo
– Xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
– Lãnh đạo cấp cao ( Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc) của doanh nghiệp
– Giám đốc các chi nhánh hoặc phòng ban
LIÊN HỆ
–    Mọi thông tin chi tiết liên quan đến khoá học đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
–    Tổ chức Đào tạo ESUN
–    Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
–    ĐT: 04.3787.0485

Advertisements

khóa học đào tạo giám đốc nhân sự

Các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có một đội ngũ nhân viên. “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”, doanh nghiệp nào cũng có tài sản quý giá đó nhưng lại có doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp yếu, có doanh nghiệp không ngừng phát triển, đi lên nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp đứng tại chỗ. Lý do vì sao? Các doanh nghiệp đều biết câu trả lời nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng trả lời được câu hỏi đó. Để trả lời được câu hỏi đó, mỗi doanh nghiệp đều cần phải có một giám đốc nhân sự (CHRO) có năng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp.
Để đáp ứng nhu cầu cần một giám đốc nhân sự của các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo Esun liên tục mở các khóa học đào tạo giám đốc nhân sự để đạo tạo ra một đội ngũ cán bộ có năng lực, khả năng đảm nhận vị trí quan trọng của doanh nghiệp.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
–    Giúp học viên hiểu được vai trò và vị thế của một giám đốc nhân sự
–    Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của các doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới
–    Trang bị cho học viên những tư duy và kiến thức cốt lõi của một giám đốc nhân sự
–    Giúp học viên vận dụng tốt những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm vào việc quản lý của giám đốc nhân sự
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN
Tổ chức đào tạo Esun đào tạo giám đốc theo phương pháp học qua trải nghiệm. Các học viên và giảng viên sẽ cùng nhau trao đổi vấn đề của các doanh nghiệp và tìm hướng giải quyết các vấn đề đó dựa trên kinh nghiệm của các giảng viên.
Ngoài ra, tổ chức đào tạo Esun sẽ tổ chức những buổi hội thảo có sự tham gia của các giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, các học viên sẽ được các chuyên gia chia sẻ và tư vấn về các vấn đề của doanh nghiệp.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
1.    Chân dung và vị thế của một giám đốc nhân sự (CHRO)
–    Vai trò, vị trí, công việc của một giám đốc nhân sự
–    Năng lực, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một giám đốc nhân sự
–    Con đường để trở thành một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
2.    Tình hình và đánh giá nhân sự của doanh nghiệp
–    Báo cáo tình hình nhân sự của doanh nghiệp
–    Đánh giá nhân sự
3.    Chiến lược nguồn nhân lực
–    Chiến lược doanh nghiệp và chiến lược nhân sự
–    Hoạch định chiến lược nhân sự
–    Triển khai thực hiện, kiểm tra và đánh giá chiến lược nhân sự
4.    Tuyển dụng và tổ chức bộ phận nhân sự
–    Thu hút và tuyển dụng
–    Những yếu tố quyết định thành công của tuyển dụng
–    Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận nhân sự
–    Cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm của bộ phận nhân sự
–    Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các bộ phận và phòng ban khác
5.    Đào tạo và phát triển nhân sự
–    Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
–    Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
–    Xây dựng, triển khai và đánh giá đào tạo
6.    Văn hóa doanh nghiệp
–    Văn hóa doanh nghiệp và vai trò của văn hóa doanh nghiệp
–    Xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp
7.    Lương và chế độ đãi ngộ
–    Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
–    Hệ thống lương và các bước xây dựng cấu trúc lương
–    Cơ cấu và ngân sách tiền lương
–    Chính sách và chế độ đãi ngộ
8.    Luật lao động
–    Hiểu về luật lao động
–    Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
–    Giải quyết tranh chấp lao động
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
–    Các giám đốc nguồn lực, giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính,…của các doanh nghiệp muốn trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự để có thể trở thành một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp.
–    Các chuyên viên nhân sự và các chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành giám đốc nhân sự trong tương lai.
–    Các cá nhân muốn thực hiện ước mơ trở thành giám đốc nhân sự trong tương lai.
LIÊN HỆ
–    Mọi thông tin chi tiết liên quan đến khoá học đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
–    Tổ chức Đào tạo ESUN
–    Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
–    ĐT: 04.3787.0485

khoá học đào tào giám đốc tài chính

khóa học giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính (CFO – viết tắt của Chief Financial Officer) là một vị trí giám đốc phụ trách quản lý tài chính như : nghiên cứu, phân tích, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn vững mạnh thì phải có nguồn tài chính vững mạnh. Do đó, vị trí giám đốc tài chính phải là người rất giỏi về các lĩnh vực tài chính và phải có tầm nhìn tư duy chiến lược tốt, nhạy bén về các khoản đầu tư của doanh nghiệp.
Thấu hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo Esun mở các khoá học đào tào giám đốc tài chính nhằm giúp các học viên tham gia khoá học tiến nhanh đến con đường thực hiện ước mơ trở thành giám đốc tài chính.

Mục tiêu của khoá học đào tạo giám đốc tài chính

Biết được những yếu tố cần có của một giám đốc tài chính.
Hiểu được tầm quan trọng của việc truyền thông và khả năng giao tốt đối với một giám đốc tài chính.
Hiểu biết sâu sắc kiến thức nghề nghiệp của một chuyên gia tài chính.

Phương pháp đào tạo giám đốc của Esun

Phương pháp đào tạo giám đốc tại Esun là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay.Esun có đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực tài chính. Các buổi trò chuyện giữa giảng viên, học viên và các chuyên gia tài chính sẽ giúp các học viên hiểu rõ công việc cũng như tầm quan trọng của một giám đốc tài chính trong doanh nghiệp. Với những kinh nghiệm do các giảng viên và các chuyên gia chia sẻ những bài học thực tế cho các học viên tham gia khoá học.

Đối tượng tham gia khoá học đào tạo giám đốc tài chính

–    Giám đốc điều hành, giám đốc tài chính doanh nghiệp
–    Kế toán trưởng, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cao cấp, đặc biệt cho lĩnh vực quản trị tài chính.
–    Chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư.
–    Sinh viên các ngành tài chính, những người mong muốn trở thành một giám đốc tài chính chuyên nghiệp trong tương lai.

Môi trường khóa học đào tạo giám đốc hệ thống

Phòng đào tạo giám đốc của tổ chức đào tạo Esun là phòng đào tạo VIP theo chuẩn quốc tế.

Nội dung khóa đào tạo giám đốc tài chính

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO
 

1.Chân dung – tầm nhìn chiến lược CFO (Buổi 1)

– CFO và vai trò của CFO

– Tình hình tài chính chung của các doanh nghiệp

– Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp

5. Luật tài chính doanh nghiệp (Buổi 6 – 7)

– Những quy định pháp luật hiện hành về tài chính doanh nghiệp

– Hạn chế những rủi ro pháp lý liên quan đến tài chính doanh nghiệp

Hoàn thành bài test học phần

2.Kỹ năng cho nhà quản trị tài chính (Buổi 2 – 3)

– Kỹ năng giải quyết vấn đề

– Kỹ năng tổ chức công việc

– Kỹ năng trình bày vấn đề

– Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng tập trung

6. Thuế và chính sách thuế doanh nghiệp (Buổi 8 – 9)

– Chính sách thuế hiện hành

– Kê khai và quyết toán thuế

Hoàn thành bài test học phần

3.Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (Buổi 4 – 5)   

– Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp

– Mục tiêu tài chính lâu dài của doanh nghiệp

– Chiến lược tài chính doanh nghiệp

– Dự báo tình hình tài chính trong tương lai

Hoàn thành bài test học phần

7. Quản trị vốn và huy động vốn (Buổi 10 – 11)

– Quản trị vốn doanh nghiệp

+ Giá trị và thời gian tiền tệ

+ Chi phí sử dụng vốn

+ Các phương pháp lựa chọn đầu tư vốn hiệu quả

– Huy động vốn doanh nghiệp

+ Huy động vốn ngắn hạn và dài hạn

+ Thuế doanh nghiệp

Đối thoại cùng chuyên gia và bế giảng khóa học (Buổi 12)
 

Quyền lợi khi tham gia khoá học đào tạo giám đốc tài chính

–    Được tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn về lập kế hoạch quản lý hệ thống sau khoá học.
–    Được tham gia các hoạt động do Esun tổ chức.
–    Được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

Ngoài ra, tổ chức đào tạo Esun còn mở nhiều khóa học đào tạo giám đốc khác như: khoá học đào tạo giám đốc hệ thống, đào tạo giám đốc thiết kế, đào tạo giám đốc điều hành,….
Liên hệ:

      Mọi thông tin chi tiết liên quan đến khoá học đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
      Tổ chức Đào tạo ESUN
      Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
      ĐT: 04.3787.0485

khóa học đào tạo giám đốc hệ thống

khóa học đào tạo giám đốc hệ thống

Giám đốc hệ thống một khái niệm không mới đối với các nước phát triển phương tây, nhưng tại Việt nam nó còn đang là một khái niệm mới. Một câu hỏi đặt ra là tôi giỏi về kỹ thuật nhưng lại không biết điều hành con người thế nào, kế hoạch phân bổ công việc ra sao.. Trong doanh nghiệp, công ty lớn nhỏ có rất nhiều hệ thống cần được quản lý như Tài liệu, Hồ sơ, Nhân lực, Máy-Thiết bị, Hệ thống cung ứng, Hệ thống sản phẩm, Hệ thống marketing…Làm thế nào để kết nối các hệ  thống  trên. Vậy nên cần  một  giám đốc hệ thống tài giỏi để  kết nối lại  cho bộ máy chạy trơn chu hơn. Vì vậy, giám đốc hệ thống trong Doanh nghiệp đóng  vai trò rất quan trọng và là người đưa doanh nghiệp , công ty đi lên .
Trước những thách thức đó chúng tổ chức đào tạo Esun xây dựng khóa học  đào tạo giám đốc hệ thống với mục đích giúp người học có được tầm nhìn tổng quan về cách quản trị hệ thống do mình quản lý, đồng thời tạo môi trường giao lưu học tập chia sẻ kiến thức của những đồng nghiệp quản trị hệ thống trong doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo Esun với sự nỗ lực không ngừng của mình trong nghành đào tạo giám đốc suốt nhiều năm qua, cùng khát vọng mang lại cho doanh trí Việt Nam những doanh nhân thế hệ mớicủa người Việt ta đang từng bước vươn lên ngang tầm quốc tế”, đó là “Nỗ lực quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cao cấp” của Việt Nam ta đã bắt đầu có kết quả.
Sau khóa  học đào tạo giám đốc hệ thống của Tổ chức đào tạo Esun các học viên sẽ thành công ở vị trí điều hành về Hệ thống thông tin của các tổ chức, phòng ban khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp.Thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng phân tích trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
Học viên sẽ có được sự kết hợp có một không hai giữa năng lực công nghệ và kỹ năng quản lý bao gồm quản trị dự án và kỹ năng lãnh đạo. Học viên cũng sẽ có khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng xã hội cần thiết để có thể đảm nhiệm thành công ở vị trí giám đốc hệ thống.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG
Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch…;
Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận… trong doanh nghiệp;
Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và hệ thống trong doanh nghiệp;
Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.
MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM  ĐỐC HỆ THỐNG
Phòng đào tạo giám đốc của Tổ chức đào tạo Esun là phòng đào tạo VIP theo chuẩn quốc tế.Với môi trường đầy đủ tiện nghi để các bạn tham gia khóa học được thân thiện và thoải mái.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN
Phương pháp đào tạo giám đốc tại Esun là phương pháp đào tạo hiện đại nhất hiện nay. Đội ngũ giảng viên là những người có nhiều kinh nghiệm thực tế về quản lý tại doanh nghiệp lớn , tư vấn, triển khai các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Học viên tham gia các khóa học đào tạo giám đốc của Esun đều được trò chuyện cùng các chuyên gia và diễn giả hàng đầu trong nước, quốc tế. Đến đây các học viên có thể thoái mái trao đôi kinh nghiệm và tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun tổ chức.

CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc khóa học đào tạo giám đốc hệ thống học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến  khóa học đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:

Tổ chức Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
Website: http://nhomdaotao.com
ĐT: 04.3787.0485

khóa học đào tạo giám đốc thiết kế

Với xu thế hiện đại và phát triển, con người hướng tới cái đẹp nhiều hơn. Giám đốc thiết kế là ngành sẽ phát triển trong tương lai, thiết kế  được nhắc tới nhiều lĩnh vực như truyền thông, quảng cáo, xây dựng, công nghiệp điện tử, giải trí, công ghiêp ô tô, công nghệ…. .Thiết kế là những con người thổi  hồn vào những  sản phẩm của mình để đưa tới người dùng những sản phẩm đẹp, thẩm mỹ. Giám đốc thiết kế là người chỉ đạo và giám sát một đội ngũ thiết kế và soạn thảo những người sử dụng máy tính hỗ trợ thiết kế cho thiết kế sản phẩm. Phát triển, thực hiện và quản lý các chiến lược thiết kế của công ty. Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế, xây dựng, kỹ thuật và quy định xây dựng. Đảm bảo bản vẽ thiết kế được hoàn thành đúng thời hạn và tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn thành lập. Một giám đốc thiết kế chuyên nghiệp cần phải được tham gia vào khóa học đào tạo giám đốc bài bản và hội tụ đủ cả các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn thiết kế, các kỹ năng khác nữa.

Tổ chức đào tạo Esun với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo giám đốc xin giới thiệu khóa học đào tạo giám đốc thiết kế. Đến với khóa học đào tạo giám đốc của  chúng tôi bạn không chỉ được học tập củng cố lại chuyên môn mà còn được học hỏi mọi kỹ năng lãnh đạo từ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm nhiều năm ở vị trí giám đốc thiết kế. Hơn thế nữa bạn còn có cơ hội tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun khởi xướng.
–>> Đào tạo giám đốc thiết kế

đào tạo giám đốc thiết kế

khóa học đào tạo giám đốc thiết kế

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
Để trở thành một giám đốc thiết kế thực sự thì bạn phải có cách nhìn nghệ thuật phong phú,đa dạng. Sau khóa đào tạo giám đốc thiết kế của tổ chức đào tạo Esun bạn sẽ có nhiều hơn thế. Bạn sẽ được trang bị tất cả các kỹ năng lãnh đạo và chỉ đạo công việc của những người khác , mức độ rộng của sự sáng tạo. Trang bị những kiến thức cốt lõi về thiết kế,truyền “lửa” cho đội ngũ thiết kế mà một giám đốc thiết kế cần phải có. Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của tất cả cán bộ nhân viên Esun sẽ mang lại cho bạn một khóa học hiệu quả đưa bạn trở thành một giám đốc thiết kế chuyên nghiệp

MÔI TRƯỜNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
Đến với Tổ chức đào tạo giám đốc Esun bạn sẽ được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, phòng học  được thiết kế đạt chuẩn với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
Đội ngũ giảng viên của Esun là các thầy cô có uy tín cao trong lĩnh vực giám đốc thiết kế với nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Ngoài việc truyền giảng kiến thức họ sẵn sàng giao lưu cùng học viên giải thích và giúp đỡ  học viên khi gặp phải các vấn đề khó khăn trong quản lý.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
Các giám đốc thiết kế, trưởng , phó phòng thiết kế, các cán bộ quản lý bộ phận thiết kế trong doanh nghiệp và cá nhân có hoài trở thành một giám đốc

CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc khóa đào tạo giám đốc thiết kế học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:
Tổ chức Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
Website: http://nhomdaotao.com
ĐT:04.3787.0485

đào tạo giám đốc thiết kế

Giám đốc thiết kế” cái tên thường được nhắc nhiều trong các ngành nghề quảng cáo, truyền thông, ngành công nghiệp ô tô, công nghệ, giải trí …Họ chính là người thổi hồn cho sản phẩm. Trưởng thành từ vị trí thiết kế cao cấp trong doanh nghiệp nhưng theo xu hướng xã hội hóa ngày nay thì để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà quản lý cấp cao chỉ có chuyên môn giỏi thôi chưa đủ. Một giám đốc thiết kế chuyên nghiệp cần phải được đào tạo bài bản và hội tụ đủ cả các kỹ năng lãnh đạo, các kỹ năng khác nữa.

Tổ chức đào tạo Esun với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo giám đốc xin giới thiệu khóa đào tạo giám đốc thiết kế. Đến với chúng tôi bạn không chỉ được học tập củng cố lại chuyên môn mà còn được học hỏi mọi kỹ năng trong cuộc sống từ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm nhiều năm ở vị trí giám đốc thiết kế. Hơn thế nữa bạn còn có cơ hội tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun khởi xướng.

 

đào tạo giám đốc thiết kế

Đào tạo giám đốc thiết kế

MỤC ĐÍCH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

Để trở thành một giám đốc thiết kế điều dĩ nhiên là bạn phải giỏi chuyên môn và có kiến  con mắt nghệ thuật. Sau khóa đào tạo giám đốc thiết kế của tổ chức đào tạo Esun bạn sẽ có nhiều hơn thế. Bạn sẽ được trang bị tất cả các kỹ năng lãnh đạo cũng như kinh doanh trong thời kỳ hiện đại. Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của tất cả cán bộ nhân viên Esun sẽ mang lại cho bạn một khóa học hiệu quả đưa bạn trở thành một giám đốc thiết kế chuyên nghiệp

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

Đến với Tổ chức đào tạo Esun bạn sẽ được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, phòng học đạt chuẩn với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tác phong sư phạm.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

Đội ngũ giảng viên của Esun là các thầy cô có uy tín cao trong lĩnh vực thiết kế với nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Ngoài việc truyền giảng kiến thức họ sẵn sàng giao lưu cùng học viên giải thích và giúp đỡ  học viên khi gặp phải các vấn đề khó khăn trong quản lý.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

Các giám đốc thiết kế, trưởng , phó phòng thiết kế, các cán bộ quản lý bộ phận thiết kế trong doanh nghiệp

CHỨNG CHỈ

Sau khi kết thúc khóa đào tạo giám đốc thiết kế học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:

Tổ chức Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
Website: http://nhomdaotao.com
ĐT: 04.3787.0485

đào tạo giám đốc hệ thống

đào tạo giám đốc hệ thống

Đào tạo giám đốc hệ thống

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì việc sắp xếp quản lý và vận hành bộ máy của công ty hoạt động trơn tru là việc được quan tâm đầu tiên. Việc này lại đòi hỏi doanh nghiệp phải có một giám đốc hệ thống giỏi được đào tạo bài bản,có cái nhìn sâu rộng và tư duy nhanh nhạy để có thể giải quyết mọi tình huống xảy ra.
Trước những nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp về việc muốn có một giám đốc hệ thống chuyên nghiệp. Tổ chức đào tạo Esun với sự nỗ lực không ngừng của mình trong nghành đào tạo giám đốc suốt những năm qua, cùng khát vọng mang lại cho doanh trí Việt Nam những doanh nhân thế hệ mới, xin giới thiệu khóa đào tạo giám đốc hệ thống.
 Esun luôn hy vọng sau khóa đào tạo giám đốc hệ thống của Tổ chức đào tạo Esun các học viên sẽ thành công ở vị trí điều hành về Hệ thống thông tin của các tổ chức, phòng ban khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp.Thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng phân tích trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
Học viên sẽ có được sự kết hợp có một không hai giữa năng lực công nghệ và kỹ năng quản lý bao gồm quản trị dự án và kỹ năng lãnh đạo. Học viên cũng sẽ có khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng xã hội cần thiết để có thể đảm nhiệm thành công ở vị trí giám đốc hệ thống.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG
– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc), giám đốc điều hành doanh nghiệp.
– Cấp quản lý hệ thống của các Doanh nghiệp thuộc các chức năng, các trưởng/phó phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
– Các cá nhân có mong muốn trở thành Giám đốc hệ thống chuyên nghiệp trong  tương lai.
MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM  ĐỐC HỆ THỐNG
Phòng đào tạo giám đốc của Tổ chức đào tạo Esun là phòng đào tạo VIP theo chuẩn quốc tế.
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN
Phương pháp đào tạo giám đốc tại Esun là phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay. Đội ngũ giảng viên là những người có nhiều kinh nghiệm thực tế về quản lý tại doanh nghiệp, tư vấn, triển khai các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
Học viên tham gia các khóa đào tạo giám đốc của Esun đều được trò chuyện cùng các chuyên gia và diễn giả hàng đầu trong nước, quốc tế. Đến đây các học viên có thể thoái mái trao đôi kinh nghiệm và tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun tổ chức.
 
CHỨNG CHỈ 
Sau khi kết thúc khóa đào tạo giám đốc hệ thống học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.
LIÊN HỆ
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:
Tổ chức Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
ĐT:  04.3787.0485

đào tạo giám đốc dự án

Là một giám đốc dự án, quản lý mỗi dự án là việc “thường ngày” của bạn nhưng bạn có thực sự nắm rõ mọi vấn đề trong quản lý dự án? Nếu không may dự án mà bạn đang quản lý gặp phải sự cố, bạn có tìm được nguyên nhân và cách khắc phục ngay không? Bạn vẫn thường quản lý dự án theo cách nào? Dựa vào kinh nghiệm? Theo cách truyền thống, hay theo một tiêu chuẩn quốc tế?
Như bạn đã biết công đoạn đầu tiên của dự án là việc thiết lập dự án. Việc này bắt đầu từ khi có một ý tưởng của một ai đó hoặc một nhóm nào đó. Tiếp theo ý tưởng đó đạt được sự chấp thuận, thông qua của đồng nghiệp và sau đó ý tưởng đó được ban quản trị cao cấp (ban giám đốc hay hội đồng quản trị) thông qua một cách chính thức. Sau đó là đến công đoạn tạo lập dự án. Và người giữ vai trò chủ đạo của công đoạn này chính là bạn: giám đốc dự án.
Tổ chức đào tạo Esun với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo giám đốc xin giới thiệu khóa đào tạo giám đốc dự án. Với sự nỗ lực không ngừng đổi mới và cập nhật những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho học viên những kiến thức mới về quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI.

 đào tạo giám đốc dự án
Đào tạo giám đốc dự án

MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

•    Khóa đào tạo giám đốc dự án của tổ chức đào tạo Esun được thiết kế để cung cấp cho học viên những quy tắc cơ bản để quản lý có hiệu quả dự án. Học viên sẽ học cách xác định và lập kế hoạch các nguồn tài nguyên dự án, tạo lập sơ đồ hoạt động của dự án, và xác định những yêu cầu chủ yếu đối với các báo cáo hoạch định và đánh giá dự án.
•     Sau khóa đào tạo giám đốc dự án này các học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức, thuật ngữ và tiến trình của quản lý dự án,  quản trị rủi ro trong dự án cũng như một giải pháp quản lý tổng thể thống nhất để có thể áp dụng vào việc lập kế hoach, thực thi, kiểm soát và hoàn thành dự án một cách hiệu quả nhất.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 Giám đốc dự án, giám đốc điều hành, cấp quản lý trong doanh nghiệp. Các  cán bộ quản lý dự án..

NỘI DUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Module 01: Giới thiệu về Quản lý dự án, vai trò của giám đốc dự án
Module 02: Tổng quan về Lập kế hoạch và đánh giá dự án của giám đốc dự án
Module 03:  Đào tạo giám đốc dự án cho quản lý chiến lược và Lựa chọn dự án
Module 04: Phương pháp Quản lý dự án của giám đốc dự án
Module 05: :  Đào tạo giám đốc dự án với quản lý dự án thống nhất
Module 06: :  Đào tạo giám đốc dự án với quản lý phạm vi dự án
Module 07: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý thời gian dự án
Module 08: Đào tạo giám đốc dự án với phân tích tài chính dự án
Module 09: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý chi phí dự án
Module 10: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý chất lượng dự án
Module 11: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý mua sắm dự án
Module 12: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý rủi ro dự án
Module 13: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý nguồn nhân lực dự án
Module 14: Đào tạo giám đốc dự án trong Kiểm tra dự án và Kết thúc dự án
Module 15: Đào tạo giám đốc dự án với quản lý các quy chuẩn và tương lai dự án
Module 16. Trao đổi cùng chuyên gia, tổng kết chương trình

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM  ĐỐC DỰ ÁN

Phòng đào tạo giám đốc của Tổ chức đào tạo Esun là phòng đào tạo VIP theo chuẩn quốc tế.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN

Tổ chức đào tạo Esun với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo giám đốc và nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án tại các công ty danh tiếng.  Phương pháp đào tạo giám đốc dự án tiên tiến. Xuyên suốt khóa đào tạo là  kết hợp giữa lý thuyết của PMI và kinh nghiệm thực tế về quản lý dự án của giảng viên là các bài tập tình huống và hoạt động nhóm khác nhau như phát triển kế hoạch cho các kết quả mong đợi. Có rất nhiều các chủ đề thảo luận trong suốt khóa học và các bài tập khác nhau để minh họa kiến thức đã được giảng dạy. Nhờ đó học viên có nhiều cơ hội hệ thống hóa kiến thức nhận được và có thể áp dụng vào các dự án đang có.
Cuối khóa, học viên sẽ làm bài thi trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức của mình. Bên cạnh đó 200 câu hỏi luyện thi chứng chỉ PMP cũng được đưa vào chương trình học để củng cố kiến thức.
Bên cạnh đó, học viên tham gia các khóa đào tạo giám đốc của Esun đều được trò chuyện cùng các chuyên gia và diễn giả hàng đầu trong nước, quốc tế. Đến đây các học viên có thể thoái mái  trao đôi kinh nghiệm và tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun tổ chức.

CHỨNG CHỈ

Sau khi kết thúc khóa đào tạo giám đốc dự án học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:

Tổ chức Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
Website: http://nhomdaotao.com
ĐT: 04.3787.0485

đào tạo giám đốc marketing

Khi nhắc đến câu hỏi làm sao để đưa sản phẩm dịch vụ, cũng như hình ảnh của công ty đến gần hơn với khách hàng? Người ta sẽ nghĩ ngay đến marketing.
Khi nhìn vào một công ty có chiến lược marketing tốt, thành công trong việc quảng bá thương hiệu đến với khách hàng. Người ta sẽ nghĩ ngay đến việc công ty đó có một giám đốc marketing tài năng. Vậy công ty bạn có những con người như thế chưa? Là mộtgiám đốc marketing bạn nghĩ mình có cần suy nghĩ và hệ thống hóa cách thức làm việc từ trước đến nay để công việc mang lại hiệu quả cao hơn? Quan điểm marketing hiện đại có gì khác? Tầm quan trọng của marketing trong thời khủng hoảng như thế nào?
Tổ chức đào tạo Esun với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo giám đốc, xin giới thiệu khóa đào tạo giám đốc marketing. Khóa đào tạo giám đốc marketing với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo giám đốc tại Việt Nam. Cùng sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng nhiều kinh nghiệm.

đào tạo giám đốc marketing

Đào tạo giám đốc marketing

MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC MARKETING

Với sự nỗ lực không ngừng của mình trong nghành đào tạo giám đốc suốt những năm qua, Esun luôn hy vọng mang lại cho doanh trí Việt Nam những doanh nhân thế hệ mới. Một thế hệ doanh nhân đầy bản lĩnh cũng như tầm nhìn ngang tầm thế giới.
Chương trình đào tạo giám đốc marketing của Esun được triển khai nhằm góp phần giúp các bạn có hoài vọng đạt được mục tiêu của mình là trở thành một Giám Đốc Marketing chuyên nghiệp, từ đó, góp phần phát triển một cộng đồng tiếp thị Việt Nam chuyên nghiệp hơn và hội nhập tốt trong thời đại mới. Sau khóa đào tạo giám đốc marketing Esun mong muốn đào tạo ra những giám đốc marketing thực sự giỏi và có bản lĩnh.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC MARKETING

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc).
Cấp quản lý kinh doanh của các Doanh nghiệp thuộc các chức năng, các trưởng/phó phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
Các cá nhân có mong muốn trở thành Giám đốc marketing chuyên nghiệp trong tương lai.

 NỘI DUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC MARKETING

Buổi 1: Chân dung và tầm nhìn chiến lược giám đốc marketing
– Đổi mới tư duy, thay đổi phương pháp kinh doanh
– Khai thác năng lượng tiềm ẩn con người – Tâm lý chiến.
– Giới thiệu mười con đường dẫn tới thịnh vượng.
– Phương pháp truyền lửa, năng lượng từ nhà QTKD cho toàn bộ hệ thống.

Buổi 2Chiến lược Marketing
– Chiến lược xây dựng thương hiệu
– Phân tích tầm nhìn chiến lược Marketing 
– Phân tích thị trường và phân giá cả cạnh tranh
Xây dựng chiến lược marketing hiện tại và tương lai

 Buổi 3,4: Quản trị marketing thời đại mới

I. Chiến lược đại dương xanh
– Chiến lược “Đại dương xanh” .
– Lựa chọn quân bài nào? Giới thiệu những quân bài chiến lược trong tay giám đốc marketing
II. Digital Marketing
– Marketing hội nhập có gì mới ?
– Những ưu thế vượt trội của marketing kỹ thuật số.
– Xây dựng chiến lược marketing dựa vào lợi thế cạnh tranh của DN.
– Quy trình tiếp thị cho Doanh nghiệp bằng kỹ thuật số.

Buổi 5,6,7Quản trị bán hàng – Sales
–  Nghiên cứu tâm lý khách hàng .
– Vai trò của Sales trong thời đại mới.
– Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng.
– Dự báo bán hàng và lập ngân sách bán hàng.

Buổi 8,9,10Email Marketing
– Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng.
– Thiết kế nội dung email. Phương pháp gửi email hiệu quả.

– Sử dụng các công cụ Internet Marketing
– Website, blog, e-store, microsite
– Search Engine Marketing (Tiếp thị tìm kiếm)
– Online Display Ads (Quảng cáo hiển thị)
– Social Media Marketing (Tiếp thị bằng truyền thông xã hội)
– Xây dựng thương hiệu trên  Internet
– Nguyên tắc – Giá trị thương hiệu số
– Phương pháp xây dựng thương hiệu trên Internet
– Hướng dẫn DN triển khai các hoạt động, chiến lược Internet Marketing

Buổi 11,12: Xây dựng thương hiệu
– Thương hiệu là gì? Khái niệm chung.
– Định vị thương hiệu. Hệ thống nhận diện thương hiệu.

Buổi 13,14:PR – Quan hệ công chúng
– Tổng quan về PR trong marketing. Phương pháp PR thương hiệu.
– Quan hệ báo chí truyền thông
– Kỹ năng tổ chức sự kiện.

Buổi 15: Ưu thế trong Quảng cáo
– Quảng cáo là gì? Ưu thế và các loại hình quảng cáo
– Mục đích, chi phí và thông điệp trong quảng cáo.
– Phương pháp chọn thời điểm và chọn phương tiện quảng cáo hiệu quả.
– Quy trình tung một sản phẩm mới từ A đến Z .

Buổi 16: Tổng kết – Tọa đàm với Chuyên gia, bế giảng

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM  ĐỐC MARKETING

Phòng đào tạo giám đốc của Tổ chức đào tạo Esun là phòng đào tạo VIP theo chuẩn quốc tế.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN

Phương pháp đào tạo giám đốc tại Esun là phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay. Esun áp dụng các phương pháp b theo chương trình mới nhất của thế giới. Và hiện nay đã được đánh giá rất cao mang lại những thành công lớn cho Esun.
Học viên tham gia các khóa đào tạo giám đốc của Esun đều được tham gia trò chuyện cùng các chuyên gia và diễn giả hàng đầu trong nước, quốc tế. Đến đây các học viên có thể thoái mái tham gia trao đôi kinh nghiệm và tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun tổ chức.

CHỨNG CHỈ

Sau khi kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:
Tổ chức Đào Tạo ESUN
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
Website: http://nhomdaotao.com
Yahoo: nhomdaotao
ĐT: 04.3787.0485

đào tạo giám đốc sản xuất

Là một giám đốc sản xuất bạn hiểu, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, khiến hoạt động của các doanh nghiệp lâm vào tình thế khó khăn. Một yêu cầu đặt ra là bạn phải duy trì sản xuất nhưng phải tiết kiệm chi phí đến mức tối đa mới mong đạt lợi nhuận. Sản xuất theo lối truyền thống đã không còn hiệu quả trong thời kỳ này. Vậy giải pháp nào cho công ty của bạn? Giải pháp nào cho bạn? Bạn cần ý kiến của các chuyên gia?
Tổ chức đào tạo Esun với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo giám đốc, xin giới thiệu khóa đào tạo giám đốc sản xuất. Khóa đào tạo giám đốc sản xuất với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo giám đốc tại Việt Nam. Cùng sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng nhiều kinh nghiệm sẽ đưa ra những đánh giá và cho bạn lời khuyên để bạn có thể vận hành cỗ máy sản xuất của doanh nghiệp mình một cách tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất.

đào tạo giám đốc sản xuất

Đào tạo giám đốc sản xuất

MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Với sự nỗ lực không ngừng của mình trong nghành đào tạo giám đốc suốt những năm qua, Esun luôn hy vọng mang lại cho doanh trí Việt Nam những doanh nhân thế hệ mới. Một thế hệ doanh nhân đầy bản lĩnh cũng như tầm nhìn ngang tầm thế giới.
Với khóa đào tạo giám đốc sản xuất Esun mong muốn đào tạo ra những giám đốc sản xuất giỏi. Mong muốn giúp bạn dễ dàng đưa những công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến nhất và hiệu quả nhất của các tập đoàn hàng đầu thế giới vào doanh nghiệp của mình

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

 Các Giám đốc Sản xuất, Quản đốc/Tổ trưởng, các Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất,…
Mọi đối tượng đang công tác tại các xí nghiệp, nhà máy chế biến sản xuất,…

 NỘI DUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
     Sơ lược về sản xuất và mô hình quản lý.
–    Quản lý năng lực sản xuất, thống kê đảm bảo sản xuất.
–    Quản lý các dự án sản xuất thực tế.
–    Điều phối hợp lý các dự án quản lý, hoạch định tổng hợp
–    Phương pháp Quản lý OPT (Optimized production technology).
–    Hệ thống sản xuất và phương pháp sản xuất dầy chuyền JIT.
–    Mô hình sản xuất tinh gọn.
–    Các biện pháp chống lãng phí,
–    Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất.
–    Trao chứng chỉ và tốt nghiệp.

 MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO GIÁM  ĐỐC SẢN XUẤT

 Phòng đào tạo giám đốc của Tổ chức đào tạo Esun là phòng đào tạo VIP theo chuẩn quốc tế.

 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TẠI ESUN

 Phương pháp đào tạo giám đốc tại Esun là phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay. Esun áp dụng các phương pháp đào tạotheo chương trình mới nhất của thế giới. Và hiện nay đã được đánh giá rất cao mang lại những thành công lớn cho Esun.
Học viên tham gia các khóa đào tạo giám đốc của Esun đều được tham gia trò chuyện cùng các chuyên gia và diễn giả hàng đầu trong nước, quốc tế. Đến đây các học viên có thể thoái mái tham gia trao đôi kinh nghiệm và tham gia các câu lạc bộ giám đốc do Esun tổ chức.

 CHỨNG CHỈ 
Sau khi kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ được cấp chứng chỉ do tổ chức đào tạo Esun cấp.

LIÊN HỆ
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đào tạo giám đốc, xin vui lòng liên hệ:
Tổ chức Đào Tạo Miền Bắ
Email: info@esun.com.vn | nhomdaotao@gmail.com
Website: http://nhomdaotao.com
Yahoo: nhomdaotao
ĐT:  04.3787.0485